Felaket Kurtarma Merkezi

Felaket Kurtarma Merkezi

FKM NEDİR?

Kurumlar tarafından belirlenmiş, kritik BT hizmetlerinin kullanılamayacak şekilde uzun süreli kesintiye uğraması felaket olarak tanımlanır.
Kurumlar için hayati öneme sahip olan bu BT altyapı öğelerinin, sistem ve yazılımların yeniden aynı düzeyde çalışabilir hale gelebilmesini sağlamak için yapılan tüm sistemlere felaket kurtarma adı verilir.

Felaket Kurtarma Merkezi (FKM), kurumun bir felaket yaşaması durumunda, devam eden BT hizmetlerinin en az kayıp ile tekrar çalışabilmesini sağlayacak şekilde hazırlanmış bir merkezdir.

NEDEN FKM GEREKLİDİR?

Kurum öncelikli olarak, kritik iş süreçlerini ve bu süreçlerin çalışmasını sağlayan BT hizmetlerini (sistemlerinin, yazılımlarının, vb.) belirlemelidir. İş birimleri ile BT ekiplerinin katılımında gerçekleştirilecek bu iş etki analizi çalışması ile kurum için kritik BT hizmetleri (sistemleri, yazılımları, vb.) ortaya çıkarılır. Felaket durumunda bu öncelikli olarak bu kritik BT hizmetlerinin çalışır hale getirilmesi hedeflenir.

FELAKET KURTARMA MERKEZİ TİPLERİ

Sunucu tabanlı replikasyon Kurum altyapısında bulunan sanal sunucuları FKM’ye taşımak için sunucu tabanlı taşıma yönteminden yararlanabilir. Bu yöntemde, kurum tarafından kullanılan sanallaştırma platformuna göre (VMware için SRM (Site Recovery Manager), Microsoft Hyper-V için SCVMM (System Center Virtual Machine Manager) veya sanallaştırma platformundan bağımsız yazılımlar, Veeam Enterprise, Veritas, DoubleTake, vb.), sanal sunuculara ait imajların FKM’ye taşınması sağlanabilir.

Disk tabanlı replikasyon Kurum tarafından kullanılan depolama birimleri özelliklerine göre disk tabanlı veri taşıma sağlanabilir. Bu yöntemde veri depolama birimleri arasında taşınacağı için, FKM’de yer alan sunucuların çalışır durumda olması gerekmemektedir. Fakat bu tür bir taşıma yönteminin kullanılabilmesi veri merkezinde/ sistem odasında ve FKM’de kullanılan depolama birimlerinin aynı üreticiye ait olmalarını ve aynı taşıma yetkinliğinde olmalarını (kullanılacak yazılımı/yöntemi desteklemelerini) gerektirir

Uygulama tabanlı replikasyon Veri merkezinde/sistem odasında yer alan verilerin, FKM ortamına taşınması amacı ile kullanılan yöntemler içerisinde en ekonomik görünen ancak yazılım lisansları ve kurulum/yönetim için gerekecek personel gücü nedeni ile o kadar ekonomik sonuçlar doğurmayan bir taşıma yöntemidir. Bu yöntem ile uygulamaların ve veri tabanlarının içeriğinde bulunan özellikler aracılığı ile replikasyon sağlanmaktadır.