Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası

ISO/IEC 27001 standardına uyumlu bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurarak işletmek,

Bilgi varlıklarına yönelik riskleri yönetmek,

Bilgi güvenliği alanında sürekli iyileşmek,

Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve sosyal yetkinlikleri geliştirecek etkinlikler gerçekleştirmek,

Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde süreçlerimizi tekrar çalışabilir hale getirmek,

Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere riayet etmek,

Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunması sağlamak,

Müşterilerden gelen bildirimleri değerlendirmek, çıkarımlar yaparak geri bildirimlerde bulunmak,

Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve sosyal yetkinlikleri geliştirecek etkinlikler gerçekleştirmek,

Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ve performansının süreklilik arz edecek şekilde verimliliğini artırmak için amaç ve hedefler koymayı ve bu hedeflere ulaşmak için sürekli iyileştirmeyi süreçlerimizi buna adapte etmeyi hedefliyoruz.