Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Gizli Bilgi; Tarafların, birbirlerine verdikleri (i) yazılı veya diğer görülür herhangi biçimde/formdaki gizli olduğu belirtilmiş yazılı (dijital dokümanlar, kayıtlar, veriler vb. dahil) dokümanları, (ii) Sözlü olarak iletilmesi halinde, “Gizli” olarak tanımlanmış olan sözlü bilgileri (iii) Kurulan hukuki ilişki gereği birbirleri hakkında geliştirdikleri bilgiler, raporlar de dahil olmak üzere ifşaya yasağına tabi; her türlü personel, mali, pazarlama, şirket yapısı ve işleyişine ilişkin veya ticari sır kapsamında veya fikri mülkiyet kapsamındaki haklarla ilgili her türlü veriler, rakamlar, tablolar, ürün fiyatları dahil olmak üzere kamuya mal olmamış her türlü bilgidir.

İfşa Yasağı: Gizli bilgi ifşa yasağına tabidir. İlgili Tarafın yazılı izni olmaksızın hiçbir gerekçe ile kısmen veya tamamen üçüncü şahısların (gerçek kişi veya kurum, kuruluş, şirket gibi özel ve kamu tüzel kişileri vb.) bilgisine veya herhangi bir biçimde istifadesine sunulmayacak veya üçüncü şahıslara herhangi bir biçimde ifşa edilmeyecektir.

Gizli Bilginin Korunması: Taraflar, kendisine verilmiş, iletilmiş veya kendileri tarafından temin edilmiş, geliştirilmiş herhangi bir Gizli Bilgi’nin korunmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususları kabul ve taahhüt eder:

Bu sitedeki her türlü görüntü, yazı ,  bilgi ve belge  YGASOFT veya bağlı grup şirketlerine aittir. Sadece şirket ve iştirakleri  tarafından ve izni ile kullanılmaktadır.  telif hakları kapsamındadır. İzinsiz değişiklik yapmak, kopyalamak, kiralamak ve yayınlamak yasaktır.

Bu siteden alınan her türlü görüntü, yazı ve bilgi ve belge alınamaz kopyalanamaz , satılamaz ve bir yerde kullanılamaz.