Veri Sızıntısı Engelleme

Veri Sızıntısı Engelleme

DLP NEDİR? 

DLP, “Data Loss Prevention” veya “Data Leak Prevention” teriminin kısaltmasıdır ve veri kaybını veya sızmasını önlemek için kullanılan bir bilgi güvenliği teknolojisini ifade eder. DLP çözümleri, bir organizasyonun hassas veya özel bilgilerini korumak amacıyla tasarlanmıştır ve bu bilgilerin izinsiz erişim, paylaşım veya çalınmasını engellemeyi hedefler. 

DLP NASIL KULLANILIR?                                                      

Veri Tanımlama ve Sınıflandırma: 

DLP çözümleri, organizasyonun hassas verilerini belirlemek, sınıflandırmak ve etiketlemek için kullanılır. Bu, verilerin hangi türde olduğunu ve nasıl işlenmesi gerektiğini anlamak için önemlidir. (VERİ KEŞFİ Bkz)

Veri İzleme ve Kontrol: 

DLP, organizasyonun iç ağları ve çıkış noktaları üzerinden veri trafiğini izler. Hassas verilerin izinsiz transferini veya paylaşımını algıladığında, bu trafiği kontrol eder ve gerekirse engeller.

Politika Uygulama: 

Kuruluşlar DLP çözümleri üzerinden belirli güvenlik politikaları tanımlayabilirler. Örneğin, belirli verilerin belirli cihazlara veya kullanıcılara erişimini sınırlayabilir veya verilerin belirli koşullar altında şifrelenmesini zorunlu kılabilir.

Olay İzleme ve Bildirme: 

DLP, izinsiz veri hareketlerini tespit ettiğinde, bu olayları izler, kaydeder ve güvenlik ekibine veya yöneticilere bildirir.

Şifreleme: 

DLP çözümleri, hassas verileri şifreleyebilir, böylece verilerin güvende olduğundan ve izinsiz erişimden korunduğundan emin olabilir.